ЗАЩО ПАДНА ОТ ВЛАСТ РАХОЙ В ИСПАНИЯ?

Разговор с проф. д. н. Лазар Копринаров

9 юни 2018 г.  /  „Брюксел 1“,  BGONAIR TV

Можете да проследите разговора с проф. Копринаров на следния линк:

https://www.bgonair.bg/video/zashto-padna-ot-vlast-rahoy-v-ispaniya