ПРОФ. Д. Н. ЛАЗАР КОПРИНАРОВ

БОЛКАТА

КАТО ЕКЗИСТЕНЦИАЛНО СЪБИТИЕ

 

Публична лекция

на

проф. д. н. Лазар Копринаров

 

Катедра „Философски и политически науки“,

Философски факултет,

ЮЗУ „Неофит Рилски“

На 2 април 2018 г. се състоя прощална публична лекция на проф. д. н. Лазар Копринаров на тема „Болката като екзистенциално събитие“.

Основните аспекти в лекцията бяха:

  • Болката като проблематизиране на границите на нашето „можене“;
  • Болката като придобиване на оригинален опит за собственото тяло;
  • Хроничните болки като промяна на човешкия жизнен свят;
  • Чуждата болка като граница на комуникацията;
  • Културните модулации на болката.