На 26 март 2018 г. се проведе поредното заседание на постоянния академичен семинар към катедра „Философски и политически науки“.

На него докторант Светлин Одаджиев, представи доклад на тема: "Статутът на жената в китайското и европейското общество“.