КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“

ПРИ

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ,

ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ - БЛАГОЕВГРАД

проведе

КРЪГЛА МАСА

на тема:

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРОБЛЕМИ ПРЕД ИДЕЯТА ЗА ГРАЖДАНСКА ОБРАЗОВАНОСТ

23.04.2018 от 10.30 часа в 1412 аудитория на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Следните теми бяха обект за дискусия:

-        Мястото на хуманитарните, социалните и политическите науки в съвременното общество;

-        Традиционни и съвременни методи на обучението по гражданско образование;

-        Отношението между социална среда и училищна общност;

-        Значението на гражданското общество и различните форми на гражданска активност;

-        Идентичност и различия в обществото;

-        Взаимодействието между гражданите и централните и местни органи на управление.