КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ

Млади приятели,

В тези прекрасни дни, когато след броени седмици ще дойде успешният край на Вашето средно образование и ще застанете на кръстопът, ние Ви предлагаме да не спирате дотук, а да продължите образованието си в престижните специалности „Философия” или „Политология” на Югозападния университет „Неофит Рилски” в Благоевград. Това е възможно, ако участвате в Конкурса за ученическо есе, организиран от Катедра „Философски и политически науки” и демонстрирате способност за самостоятелно мислене, добър стил и умение да формулирате и защитавате Вашите тези.

Бихме искали темите, които предлагаме на Вашето внимание, да Ви тласнат няколко десетилетия напред, когато вече ще сте успели, зрели хора, направили много добри неща за себе си и за обществото. Дайте полет на фантазията си и ни разкажете как виждате бъдещето на България, Европа и света. Очертайте ни с едри, но дебели щрихи какъв ще е Вашият път, какъв ще е Вашият принос за бъдещето на родината ни и света, какви предизвикателства и трудности очаквате да срещнете, в каква посока бихте искали ВИЕ да промените обществото и средата на живот през следващите няколко десетилетия, така че хората около Вас да станат по-добри и по-успешни, а животът като цяло – по-сигурен, желан и хубав.

Всеки Ваш разказ ще изразява, разбира се, Вашите мечти. Същевременно, бихме искали да ни посочите защо мечтите Ви са „обречени” да се сбъднат: кое е онова чудодейно сърце, което след време в тях ще затупти и ще ги дари с жашият конкурс е доброволен и организиран на олимпийския принцип, съгласно който важни са не толкова победителите, колкото участниците. В нашия случай всеки от Вас ще представи собствената си уникална визия за бъдещето, за да стане то в крайна сметка реалност.

 

НА ДОБЪР ЧАС, МЛАДИ ПРИЯТЕЛИ!

 

Не пропускайте добрата възможност!

Участвайте в конкурса!

    

Описание на конкурса за ученическо есе

Конкурсът се провежда на доброволни начала. Участниците могат да развият една или повече теми от посочените по-долу.

Теми:

1. Аз съм България и нейното европейско бъдеще;

2. България в Европа: светлини и сенки;

3. Аз и моята свързаност със света: общуване и отчуждение;

4. Какво ме кара да (не) остана в България?

 Участници:

• Учениците от дванадесети клас.

Изисквания към текста:

• Обем – до 14 000 знака (12 пункта, 1,5 междуредие, Times New Roman);

• Файлов формат – DOC;

• Тип текст – есе, размишление.

 Срок: 

• Есетата трябва да бъдат получени съгласно инструкцията за анонимност по-долу до 17 часа на 8 април 2018 г.

 Процедура на изпращане на есето:

• Оценяването на есетата е анонимно. Ето защо всеки автор изпраща: своите три имена, град, училище, заглавие на есето, адрес и телефон за връзка, като ги вписва в електронното си писмо, а на титулната страница на есето изписва само неговото заглавие без името на автора. Есетата се изпращат на електронен адрес: tpetkova@swu.bg

• Катедра „Философски и политически науки” ще проведе анонимно оценяване на получените есета, след което класираните есета ще бъдат идентифицирани.

 Оценители

Комисия съставена от членове на катедра „Философски и политически науки”.

 Критерии за оценяване

В своята работа комисията за оценка се ръководи от следните общи критерии:

• логическа структура на изложението;

• наличие на тези, подкрепени с аргументация;

• прогностични умения, съчетани с фантазия, но и с усет за доминиращите тенданции в общественото развитие;

• внимателен подбор на подходящи факти с оглед на изказаните тези;

• не шаблонно мислене, езикова култура и стил на изразяване.

  Разгласа на резултатите

• До 15 април 2018 г. чрез обратна връзка с авторите и училищата.

 Награди

• Удостоверение за постижения в „Конкурса за ученическо есе“. Тържественото връчване на удостоверението за постижения в „Конкурса за ученическо есе“ ще се състои на 23 април 2018 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград. Удостоверението дава право на притежателя й да бъде записан за студент в специалност "Философия" или "Политология”;

• Публикуване на отличените есета в списание „НОТА БЕНЕ” на Центъра за изследване и разпространение на политически и философски идеи към катедра „Философски и политически науки” при Философския факултет на ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград;

• Книги и посещение на ЮЗУ „Н. Рилски” с цел участие в среща за запознаване и разглеждане на Философския факултет.