Кръгла маса "Съвместими ли са Източната и Западната духовност?" - 3 май 2018 г.

На 3 май 2018 г. в Югозападен университет „Неофит Рилски“,

се проведе

Кръгла маса

на тема:

"Съвместими ли са Източната и Западната духовност?".

Кръглата маса бе по проект към програма „Мария Склодовска Кюри - Хоризонт 2020“ на Европейската Комисия, с организатор

доц. д-р Антоанета Николова.

Домакини на форума бяха:

Катедра „Философски и политически науки“, Философски факултет и „Центърът за изследвания и разпространение на политически и философски идеи”.