АКАДЕМИЧЕН СЕМИНАР

На 6 ноември (понеделник) 2017 г., от 13.30 ч. в зала 210-А, це се проведе заседание на постоянния академичен семинар на катедра "Философски и политически науки".  Доклад на тема "Силата на слабия: социално-философски поглед" ще изнесе  докторант Костас Марица.

ACADEMIC SEMINAR

On the 6th of November (Monday) 2017, at 13.30 h., in hall 210A, will be held a session of the permanent academic seminar of the Department of Philosophy and Political Scienc. A report on "The Power of the tender: social-philosophical view" will present Kostas Maritza, PhD. student.