ФИЛОСОФИЯ НА ЕЗИКА: ГОТЛОБ ФРЕГЕ -

КАМЕН ЛОЗЕВ

КАТЕДРА "ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ"

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" ГР. БЛАГОЕВГРАД

На 31 март (петък) от 13.30 ч в зала 1342, се състоя поредната сесия на постоянния научен семинар на катедрата.

Доклад на тема „Философия на езика: Готлоб Фреге" изнесе доц. д-р Камен Лозев.