ЦЕНТЪРЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ФИЛОСОФСКИ ИДЕИ

КАТЕДРАТА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ”, ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ, ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

и

ИЗДАТЕЛСТВО „ИЗТОК-ЗАПАД“

имаха удоволствието да ви поканят на представянето и обсъждането на книгата:

„ДАЕШ. (НЕ)ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА“

 с участието на:

ПРОФ. Д. ИК. Н. ВЛАДИМИР ЧУКОВ –

автор на книгата

и

Г-Н ЛЮБЕН КОЗАРЕВ –

 управител на Издателство „Изток-Запад",

МОДЕРАТОР: ПРОФ. Д. Н. ЛАЗАР КОПРИНАРОВ

ПРЕДСТАВЯНЕТО НА КНИГАТА  СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 НОЕМВРИ 2016 Г. ОТ 10.30 ДО 11.30  Ч., В ЗАЛА 412, ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

 

THE CENTRE FOR RESEARCH AND THE DISSEMINATION OF POLITICAL AND PHILOSOPHICAL IDEAS

THE DEPARTMENT OF PHILOSOPHICAL AND POLITICAL SCIENCE, FACULTY OF PHILOSOPHY, SOUTH –WEST UNIVERSITY "NEOFIT RILSKI"

and

PUBLISHING HOUSE “EAST WEST”

hed the pleasure to invite you to presentation and discussion of  the book:

"DAESH. (NOT) ISLAMIC STATE "

with the participation of:

PROF. VLADIMIR CHUKOV, DSc. –

author of the book

and

MR LYUBEN KOZAREV -

Manager of the Publishing House "East-West"

MODERATOR: PROF. LAZAR KOPRINAROV, DSc.

THE PRESENTATION OF THE BOOK WAS HELD ON 8th (Tuesday) OF NOVEMBER 2016, AT 1030 AM TO 1130 AM, IN  HALL 412, SOUTH –WEST UNIVERSITY "NEOFIT RILSKI"