TERRORISM IS A WAR AGAINST THE SPIRIT OF EUROPE

ПРОФ. Д. Н. ЛАЗАР КОПРИНАРОВ
PROF. LAZAR KOPRINAROV, DSc.

Radicalism is not motivated by a desire to avenge blasphemy but to destroy the fundamental values of our civilization

Interview with Prof. Lazar Koprinarov for Europost.bg

The terrorist attacks in Paris and Brussels have shown that the Islamists are expanding their war on the European civilisation’s fundamental values…

See the whole interview with  Prof. Lazar Koprinarov here: <http://europost.bg/article?id=17490>

ТЕРОРИЗМЪТ Е ВОЙНА СРЕЩУ ДУХА НА ЕВРОПА

Радикализмът не е мотивиран от желанието да отмъсти за богохулството, а да унищожи основните ценности на нашата цивилизация

Интервю с проф. Лазар Копринаров за Europost.bg

Терористичните атаки в Париж и Брюксел показаха, че ислямистите разширяват войната си срещу фундаменталните ценности на европейската цивилизация…

Вижте цялото интервю с проф. Лазар Копринаров тук: <http://europost.bg/article?id=17490>