ТРЪГВА ЛИ ЛАТИНСКА АМУРИКА В НОВА ПОСОКА?

Разговор с проф. Лазар Копринаров

25 Април 2018 г; "Денят на живо" „Канал 3“

Можете да проследите разговора по темата на следния линк:

http://kanal3.bg/video/16942-%20Denyat-na-dzivo%20-na-25.-04.-2018g.%253A-Gost-Lazar-Koprinarov