ЕВРОПЕЙСКАТА ИДЕЯ - МЕЖДУ ЕВРОСКЕПТИЦИЗМА И НАДЕЖДАТА

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

И

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

при

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" -

БЛАГОЕВГРАД

Имаха удоволствието да бъдат домакини на национална конференция на тема:

„ЕВРОПЕЙСКАТА ИДЕЯ - МЕЖДУ ЕВРОСКЕПТИЦИЗМА И НАДЕЖДАТА”,

организирана по повод 40-та годишнина на ЮЗУ „Неофит Рилски”

и 10-та годишнина от членството на България в Европейския съюз

Конференцията се проведе на 10 май 2016 г. , в ЮЗУ „Неофит Рилски”- Благоевград

Организационен комитет:

Председател: проф. д.н. Лазар Копринаров

Членове: доц. д-р Гергана Дянкова, доц. д-р Е. Божкова /Факултет по педагогика/

Доц. д-р Камен Лозев, д-р Гергана Попова /Философски факултет/

Секретар: д-р Татяна Петкова /Философски факултет/

Академичен комитет

Доц. д-р Борис Манов, декан на Философски факултет

Доц. д-р Траян Попкочев, декан на Факултет по педагогика

проф. д.н. Лазар Копринаров, ръководител на Център за изследвания и разпространение на политически и философски идеи

Бяха представени следните научни доклади:

Доц. д-р Камен Лозев, Кризите на ЕС са пълни с оптимизъм

Доц. д-р Васил Сивов, Възход и падение на европейската идея

Проф. д.н. Лазар Копринаров, Европа като възможност

Доц. д-р Петя Пачкова, От еврооптимизъм към евроскептицизъм

.Докторант Гергана Найденова, Европейската идентичност и предизвикателствата пред нея

Докторант Елица Димова, Кризата на правилата – субсидиарността и солидарността в контекста на концепцията за устойчиво развитие на ЕС

Д-р Татяна Петкова, ЕС след арабската зима

Докторант Виктория Лазарова, Бъдещето на ЕС в светлината на миграционния хаос

Доц. д-р Траян Попкочев, ас. Радослава Топалска-Крушевска, България като част от Европа – eдна идея за проектно-базирано обучение в 4 клас

Проф. дфн Нонка Богомилова, Европейски модели на преподаването по религия: българският дебат

Ас. Мария Каменичка, Английският език като елемент на интеграцията на имигрантите и бежанците в Европа

Доц. д-р Гергана Дянкова, Лингво-политика и лингво-екология – пресечни точки и предизвикателства в контекста на европейската идентичност

Виктория Младенова, Програмата “Erasmus + “: европейски и лични измерения (по публикации от Интернет)

Д-р Гергана Попова, Освалд Шпенглер и метафората за „залеза на Запада”

Доц. д-р Борис Манов, Историческият шанс на България е в запазването и укрепването на ЕС

Доц. д-р  Траян Попкочев гл. ас. д-р Юлиана Ковачка, Университет и Европейски съюз в една студентска визия

Проф. д-р Роберт Димитровски, /МИТ Универзитет – Скопје, Република Македонија/, Принципи на управление на промените

Красимира Марулевска,Самоконструиращият се субект и съвременната образователна система - в светлината на синергетичните идеи