ЗА ПРОЧИТИТЕ НА "ДАОДЪДЗИН" /// ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ 2016

ДОЦ. Д-Р АНТОАНЕТА НИКОЛОВА
ASSOC. PROF. ANTOANETA NIKOLOVA, PHD.

На 7 март 2016 г. (понеделник) от 9.30 до 12.30 ч., в зала 412. се състоя поредното заседание на постоянния академичен семинар на катедра „Философски и политически науки".

Доклади изнесоха:

  • доц. д-р Антоанета Николова с доклад на тема. „За прочитите на "Даодъдзин";
  • д-р Калоян Методиев с доклад на тема „Президентските избори 2016".

http://www.swu.bg/events/07-03-2016-seminar-about-the-interpretations-of-daodadzin.aspx

ABOUT THE INTERPRETATIONS OF "DAODADZIN" /// PRESIDENTIAL ELECTIONS 2016

Д-Р КАЛОЯН МЕТОДИЕВ
KALOYAN METODIEV, PHD.

On 7th March (Monday), 2016, at 09.30 am. - 12.30 pm., in Hall 412, was held another meeting of the permanent academic seminar of the Department of "Philosophy and Political Science."

Reports made:

• Assoc. Prof. Antoaneta Nikolova, PhD. with a report theme: "About the interpretations of "Daodadzin";

• Kaloyan Metodiev, PhD. with a report theme: "Presidential elections 2016".

 

http://www.swu.bg/events/07-03-2016-seminar-about-the-interpretations-of-daodadzin.aspx?lang=en