ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ФИЛОСОФСКИ ИДЕИ

И

КАТЕДРАТА ПО „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ” ВЪВ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ,

ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛДСИ“

ИМАХА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНЯТ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА КНИГИТЕ:

БОРБИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОДА /Демокрация н гражданско общество – съпричастност и конфликтност/

АВТОР: ДОЦ. Д-Р ПЕТЯ ПАЧКОВА

***

ПАРАДИГМИ И ДОКТРИНИ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА МИСЪЛ – ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА ПОЛИТОЛОГИЧНАТА ИСТОРИОГРАФИЯ

АВТОР: ДОЦ. Д-Р БОРИС МАНОВ

***

ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА. ПОПЕРИАНСКИ ЛЕКЦИИ

АВТОР: ДОЦ. Д-Р КАМЕН ЛОЗЕВ

 С УЧАСТИЕТО НА:

ПРОФ. Д, Н, ТРЕНДАФИЛ МИТЕВ,УНСС

ПРОФ. Д, Н. ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ,УНСС

И

Г-Н СТОЯН АВДЖИЕВ - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИЗДАТЕЛСТВО „ИЗТОК-ЗАПАД“

МОДЕРАТОР: ПРОФ. Д. Н. ЛАЗАР КОПРИНАРОВ

ПРЕДСТАВЯНЕТО НА КНИГИТЕ  СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 НОЕМВРИ 2015 Г. ОТ 09.30 ДО 11.00 Ч.

В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА РЕКТОРАТА НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •