„ДИАЛОГЪТ ИЗТОК-ЗАПАД: ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИ ПРОЧИТИ“ - МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

СЕСИЯ НА ФОРУМА
SESSION OF THE FORUM

На 30 октомври 2015 г. в Югозападен университет „Неофит Рилски”, Философски факултет, катедра „Философски и политически науки”,  се проведе Международна научна конференция на тема:

„ДИАЛОГЪТ ИЗТОК-ЗАПАД:  ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИ ПРОЧИТИ“

Бяха представени около 40 –ет доклада в двете тематични направления – философски и политологически аспекти на диалога Изток – Запад. Международното участие бе от Ирландия и Индия, а българското – от няколко института на БАН, от Софийския, Пловдивския и Югозападния университети. 

Международният форум бе медийно отразен:

<http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100620002>

<http://www.novinitednes.net/region/article/Bnr.bg/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D1%82-%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8->

Повече фотографии от форума можете да видите на този линк:

<http://www.centrerdppi.com/420841049>

  • СЕСИЯ НА ФОРУМА SESSION OF THE FORUM

  • СЕСИЯ НА ФОРУМА SESSION OF THE FORUM

  • СЕСИЯ НА ФОРУМА SESSION OF THE FORUM