ПОКАНА

 

Центърът за изследвания и разпространение на политически и философски идеи заедно с Катедра „Философски и политически науки“

 

 представи книгата на

 

КОСТАС МАРИЦАС

„The origin and transformation of sexes“ (2018).

 

Представянето се състоя на 24 април 2018 г.

 

В книгата на Костас Марицас се прави опит да се проследи историята – от пра-историята до днешния ден –  на биологичния пол и на онова, което наричат „джендър“. Авторът защитава следната провокативна теза: „В Началото сме били Джендър. После сме се разделили под влиянието на естествения подбор, което е причината от джендър да се развият половете, мъжкият и женският. Джендърите, такива, каквито сме днес, са плод на развитата цивилизация, която е противоположна на природата и завъртя колелото на развитие обратно – от половете към джендър. Джендър – разновидностите ще се увеличават с развитието на цивилизацията. Големите предимства, които те дават – „те“, защото не са нито тя, нито той – са две, при това много съществени: интелигентна работна ръка и решение на проблема за хиперпопулацията. Джендър не се възпроизвеждат. Те се изработват съзнателно, според собствения си вкус и желания. Бъдещето им принадлежи, докато колелото на развитието пак се завърти обратно. По кръга на тестостерона, както предполага в заключението на книгата си К. Марицас.