ТАМ, КЪДЕТО ЗАГИНАХА ДЪРВЕТАТА

< http://www.swu.bg/events/30-09-2015-presentation-of-the-book.aspx >

< http://www.swu.bg/events/30-09-2015-presentation-of-the-book.aspx?lang=en >