ПОСТОЯННИЯТ НАУЧЕН СЕМИНАР

НА

КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ"

ИМАШЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ

НА ЛЕКЦИЯТА НА:

ДОЦ. Д-Р ПЕТЯ ПАЧКОВА

НА ТЕМА:

„ФАШИЗИРАНЕ, РЕЛИГИОЗНОСТ, ОТКЛОНЯВАЩО СЕ ПОВЕДЕНИЕ И/ИЛИ ОЛЕВЯВАНЕ“.

ЛЕКЦИЯТА  СЕ СЪСТОЯ НА 29 МАЙ 2017 Г. ОТ 11 00 ЧАСА, В ЗАЛА 412 ,

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“