ЛЕКЦИИ НА ПРОФ. ЛАЗАР КОПРИНАРОВ В НАЙ-ГОЛЕМИЯ ИСПАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПРОФ. Д. Н. ЛАЗАР КОПРИНАРОВ

PROF. LAZAR KOPRINAROV, DSc.

   Професор Лазар Копринаров изнесе през м. май т.г. лекции в постоянния докторантски семинар на Философския факултет в Университет "Комплутенсе" в Мадрид. Семинарът е на тема "Увод във философията на Хосе Ортега-и-Гасет".

  Проф. Копринаров е единственият чуждестранен преподавател, който е чел лекции в този докторантски семинар. През последните месеци лекции в него са изнасяли проф. Хосе Луис Вияканяс, декан на Философския факултет, проф. Хавиер Самора, директор на Центъра за ортегианските изследвания и други авторитетни изследователи на философията на най-значимия испаноезичен философ на XX век.  Университет "Комплутенсе" е най-голямото испанско висше училище. В него се обучават над 85 хиляди студенти в 26 факултета.

Professor From SWU Reads Lectures In The Biggest Spanish University

The seminar is entitled "Introduction to Philosophy of José Ortega y Gasset" .Prof. Koprinarov is the only foreign professor who has lectured in the seminar. Recently, lectures have read prof. Jose Luis Viyakanyas, Dean of the Faculty of Philosophy, Professor Javier Zamora, director of the Center for Research of the Ortegian research and other reputable researchers in the philosophy of the most important Spanish philosopher of XX century. University "Complutense" is the largest Spanish university. It trained more than 85,000 students in 26 faculties.

< http://www.swu.bg/news/04-06-2015-lectures-spanish-university.aspx >