ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ - КУРС

ПРОФ. Д. Н. ЛАЗАР КОПРИНАРОВ

За кого е предназначен курсът?

Политически активисти и кандидати за участие в местните избори /от различни политически партии/, изборна администрация, журналисти. Курсът е с практическа насоченост. След всяко от занятията участниците имат възможност за индивидуални консултации

Кратка анотация

Целта на курса е да допринесе за по-добрата подготовка на кандидатите за участие в местните избори, на администрацията, която ще организира изборния процес, на наблюдателите, както и на журналисти от регионалните медии.

ДОЦ. Д-Р БОРЯНА ДИМИТРОВА

Форми на обучение:

Лекции, тренинги, дискусии с практическа насоченост, използване на модерни технически средства.

Преподавателски екип:

Преподаватели от катедра "Философски и политически науки" в ЮЗУ "Неофит Рилски" и от Социологическа агенция "Алфа Рисърч".

Теми:

1.Доверието в политиците: кога се губи и как се печели.  Лектор: проф. д.н. Лазар Копринаров

2.Предизборната кампания - етапи, ресурси, участници. Лектор - доц. д-р Петя Пачкова

3.Тренинг: Предизборен дебат - ролева игра с аудио- видеозапис и експертен анализ на участието.  С участието на:  проф. д.н. Л. Копринаров, доц. д-р Гергана Дянкова, доц.   д-р Боряна Димитрова

4.Разчитане на социологически данни от изследване на общественото мнение. Как да се използват данните в предизборната кампания? Лектор: Доц. д-р Боряна Димитрова

5.Симулационен дебат на тема "За и против мажоритарното, задължителното и дистанционното гласуване. С участието на проф. д.н. Лазар Копринаров, доц. д-р Б. Манов, доц. д-р Боряна Димитрова.

ДОЦ. Д-Р БОРИС МАНОВ

Продължителност на курса: 2 дни /събота и неделя/

Дата на провеждане: 12 - 13 септември 2015 год.

Срок за изпращане на заявка за участие: 07.09.2015 год.

Цена за един участник: 140 лв.

Таксата за участие в курса се заплаща в срок до  10.09.2015 г. по банкова сметка:

Банка: Първа инвестиционна банка - клон Благоевград

IBAN: BG73FINV91503115415518

BIC: FINVBGSF

ЮЗУ "Неофит Рилски" Относно: Обучителен курс Предизборна кампания

Участниците в курса получават сертификат.

Курсът ще се проведе при минимум 10 участника. Заявки за участие изпращайте на E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg или на адрес:

Югозападен университет "Неофит Рилски"

2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов №66, за София Цветанова

 

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение

E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg

Телефон: 073/588 595, 0893459218

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС, МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗТЕГЛЕНА НА ТОЗИ ЛИНК:

<https://www.swu.bg/academic-activities/academic-programmes/special-training-course/local-elections.aspx >

  • ДОЦ. Д-Р ПЕТЯ ПАЧКОВА

  • ДОЦ. Д-Р ГЕРГАНА ДЯНКОВА