ПРОФ. Д. Н. ЛАЗАР КОПРИНАРОВ

„ГЪРЦИЯ И ЕС – ГРАНИЦИТЕ НА ОЧАКВАНИЯ”

Центърът за изследвания и разпространение на политически и философски идеи, катедра „Философски и политически науки” и катедра „Международно прави и международни отношения”

на 21 април 2015 г. проведоха експертен дебат на тема:

 „ГЪРЦИЯ И ЕС – ГРАНИЦИТЕ НА ОЧАКВАНИЯ

     В дебата взеха участие г-н Владимир Каролев (съветник на министъра на икономиката), г-н Илия Лингорски (бивш заместник-министър на финансите), доц. д-р Юра Константинова (Институт по балканистика в БАН), доц. д-р Валентин Катранджиев (Дипломатически институт при Министъра на външните работи) и Светломира Димитрова (Дипломатически институт при Министъра на външните работи). Модератор на дебата бе проф. д. н. Лазар Копринаров

АСПЕКТИТЕ НА ДЕБАТА БЯХА СЛЕДНИТЕ:

     Дебатът бе съсредоточен върху три аспекта на темата – гръцкия, европейския и българския. Всеки един от тези аспекти има своите политически и финансово-икономически измерения. В тази перспектива бяха проведени разисквания фокусирани върху следните въпроси:

1.Корените на кризата - защо и как Гърция стигна дотук? Платформата на СИРИЗА – популизъм или вярната рецепта за лечение на „гръцкото заболяване”? Строгите икономии – спасение или задълбочаване на кризата? Има ли хуманитарна криза в Гърция? Възможно ли е гръцкото правителство да изпълни задълженията и към кредиторите, и към избирателите? Какво сплотява и какво разединява коалицията на радикално леви и радикално десни партии в гръцкото правителство?

2.Дали гръцкият случай не е свидетелство за недостатъци на Европейския валутен съюз? Какви биха били икономическите последиците за Гърция и за ЕС от излизането на Гърция от еврозоната?

3. са политическите ефекти на гръцката криза върху Европейския съюз? СИРИЗА  - гръцки феномен или знак за европейска тенденция? Какви са рисковете за Европа от успеха или неуспеха на СИРИЗА?

4.Какви икономически и политически последици произвежда гръцката криза върху България?

Експертният дебат бе медийно отразен:

<https://www.youtube.com/watch?v=22odM81KyHw >

<http://agencia.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/item/12486-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F >

Г-Н ИЛИЯ ЛИНГОРСКИ (БИВШ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ),Г-Н ВЛАДИМИР КАРОЛЕВ (СЪВЕТНИК НА МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА), ДОЦ. Д-Р ЮРА КОНСТАНТИНОВА (ИНСТИТУТ ПО БАЛКАНИСТИКА В БАН), СВЕТЛОМИРА ДИМИТРОВА (ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПРИ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ). ПРОФ. Д. Н. ЛАЗАР КОПРИНАРОВ, ДОЦ. Д-Р ВАЛЕНТИН КАТРАНДЖИЕВ (ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПРИ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ)