КАТЕДРА

„ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“

 

Има удоволствието да ви информира, че започна записването за учебната 2018 / 2019 г.

Предлагаме ви следните възможности за продължаващо образование

 в сферата на политическите науки:

 

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СТЕПЕН БАКАЛАВЪР, МАГИСТЪР И ДОКТОР)

 

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ:

 

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО:

 

  ПОЛИТОЛОГИЯ

 

Форма на обучение:

 Редовна, държавна поръчка, с продължителност 4 г. (осем семестъра) и възможност за изготвяне на индивидуална програма за обучение и паралелно обучение.

 

ФИЛОСОФИЯ

 

 

Форма на обучение:

 

 Редовна, държавна поръчка, с продължителност 4 г. (осем семестъра) и възможност за изготвяне на индивидуална програма за обучение и паралелно обучение.

 

УЧИТЕЛ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 

професионална квалификация

 

Форма на обучение:

- редовна и задочна;

- два семестъра.

 

УЧИТЕЛ ПО ФИЛОСОФИЯ - 

професионална квалификация

 

Форма на обучение:

- редовна и задочна;

- два семестъра.

 

 

 

 

 

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА:

 

СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

 

Форма на обучение:

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по същото професионално направление 3.3. "Политически науки" - 2 семестъра;

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра.

  

 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

Форма на обучение:

 

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по същото професионално направление 3.3. "Политически науки" - 2 семестъра;

 

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по други професионални направления –

 

4 семестъра.

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ

 

 

 

Форма на обучение:

 

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по същото професионално направление "Философия" - 2 семестъра;

 

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по други професионални направления –

 

4 семестъра.

 

 

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО:

 

ПОЛИТОЛОГИЯ

 

    Форма на обучение:

Редовна, задочна и самостоятелна.

Към катедрата функционира „Клуб на младия политолог“, който е място за дебати и дискусии по актуални политически теми между студентите политолози, както и „Център за изследвания и разпространение на политически и философски идеи“,  който е създаден през 2009 г. Той издава електронното списание „NotaBene” (www.notabene-bg.org) и организира периодични дискусии по теми, свързани с „горещи точки” в международните отношения и засягащи България („ЕС, Турция и Сирия”, „ЕС, Русия и анексирането на Крим”, „Енергийната независимост на България”; „Европейското интегриране на Западните Балкани” и др. под.). Освен преподаватели от университета в тези дискусии са участвали бивши български посланици в различни държави, експерти с международна известност, представители на Дипломатическия институт при Министъра на външните работи, реномирани известни университетски преподаватели от други университети. Дейността на Центъра е отразена в неговия сайт (www.centrerdppi.com ). Катедрата организира: кръгли маси по теми с обществена значимост; национални и международни конференции, в които активно участие могат да вземат обучаващите се в университета студенти и докторанти; работи се както по национални, така и по международни образователни проекти; курсове и семинари /напр. „Предизборна кампания за местни избори“ – 2015 г./.

Заповядайте при нас на адрес:

2700 Благоевград,

ул. „Иван Михайлов“ №66

Тел: 073/ 588 520

0882/ 938240

0888/ 440094

Факс: 073/ 88889 55 16

 

Или да се свържете се с нас по електронен път на:

E-mail: filosofski@swu.bg

http://www.swu.bg