ЕКСПЕРТЕН ДЕБАТ НА ТЕМА: „ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ”

ДЕБАТЪТ СЕ СЪСТОЯ НА 18 ФЕВРУАРИ 2015 Г 

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ФИЛОСОФСКИ ИДЕИ, КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ” ВЪВ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ,
КАТЕДРА „МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ” В ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“,
ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

     ОРГАНИЗИРАНИЯТ ЕКСПЕРТЕН ДЕБАТ НА ТЕМА:
„ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ” БЕ С УЧАСТИЕТО НА:
ДОЦ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ –
Председател на 36-то Народно събрание, посланик в Полша (1998-2001), Литва, Латвия и Естония (1999-2001) и в Република Македония (2001-2005)
ПРОФ. Д-Р ЯНИ МИЛЧАКОВ –
посланик в Полша (1992-1996), Словакия (1998-2001), СР Югославия (Сърбия и Черна гора) (2001-2005). Международен експерт към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

ДОЦ. Д-Р БОБИ БОБЕВ -
посланик на България в Албания (1998 - 2006) и в Косово (2010-2014)

Д-Р НАУМ КАЙЧЕВ –
генерален консул на България в Торонто, Канада (1999-2001) и в Битоля, Република Македония (2007 – 2010)

     МОДЕРАТОР: ПРОФ. Д.Н. ЛАЗАР КОПРИНАРОВ

     АКЦЕНТИ НА ДЕБАТА БЯХА:
• Балканите ли са уязвимото място на Европа?
• Дали ЕС и държавите от Западните Балкани имат политическа воля и готовност за интеграция?
• Как е възможно постигането на етническо и религиозно помирение в региона?
• Каква е ролята на албанския фактор на Балканите?
• Какви са интересите на България от европейската интеграцията на Западните Балкани?

 

     Участие в него взеха бившите ни посланици в Сърбия и Косово Яни Милчаков и Боби Бобев.
     За Албания и Косово евентуално бъдещо членство в ЕС ще бъде един вид панацея. Това мнението изказа доцент д-р Боби Бобев, бивш посланик на страната ни в Албания и Косово, който днес взе участие в дебата в ЮЗУ.

„В момента имаме деликатната ситуация, в която ЕС има проблеми със себе си, това забавя малко темпото на интеграционните процеси в Западните Балкани.”, каза доц. д-р Боби Бобев.

     С добра воля и от двете страни е възможно постигането на етническо и религиозно примирие на Балканите, категоричен е Бобев, които до миналата година бе посланик на страната ни в Косово.

„Етнически-религиозния конфликт в Косово никога не е бил религиозен. Там никога не е имало противопоставяне. Това съм го чул и от устата на главата на рашко-призренската епархия, който в една конференция каза: „Ако някой ви каже, че конфликта в Косово е религиозен-просто не му вярвайте!”, допълни Бобев.

Участие в дебата взе и проф. Яни Милчаков, бивш посланик на страната ни в Полша, Словакия, Югославия, Сърбия и Черна гора. Той е и международен експерт към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.


http://www.swu.bg/events/18-02-2015-european-integration-of-the-western-balkans.aspx 

http://www.e-79.com/news-83213.html 

http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100523339 

  • Доц. д-р Боби Бобев

  • .