ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА: „АРЖЕНТИНА - ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ. ДВУСТРАННИТЕ ОТНОШЕНИЯ С БЪЛГАРИЯ

Публична лекция на тема: „Аржентина - история и настояще. Двустранните отношения с България"

Тя ще бъде изнесена от заместник-ръководителя на посолството на Аржентина в Българи.
     Инициативата е на Катедра „Философски и политически науки", катедра „Международно право и международни отношения" и Центърът за изследвания и разпространение на политически и философски идеи, които организират публичната лекция на г-н Мануел Сотело - заместник-ръководител на посолството на Република Аржентина в България.
Лекцията ще се проведе на 18 ноември от 13:30 часа, зала 114 в Първи корпус - ЮЗУ „Неофит Рилски“

     Срещата бе проведена на 18 ноември 2014 г. Модератор на срещата бе проф. д. ф. н. Лазар Копринаров

     Резюме: Посланик Мануел Сотело изнесе своята публична лекция пред студентите и преподаватели от катедрата по „Философски и политически науки", и катедрата по „Международно право и международни отношения". История, външна политика и двустранните отношения между Аржентина и България бяха обсъдени от студентите от ЮЗУ и Мануел Сотело, заместник-ръководител на посолството на Република Аржентина в България. „Една страна, която, ако не се лъжа, е трета по територия в Латинска Америка, е и една страна, в която българското присъствие е особено живо, защото най-голямата българска диаспора в Латинска Америка е тъкмо Аржентина.”, сподели проф. Лазар Копринаров. В Аржентина живеят близо 80 000 българи или техни наследници. Страната на тангото е първата от Латинска Америка, с която България установява дипломатически отношения, припомни Сотело пред десетките студенти присъствали на лекцията му.

     Срещата бе медийно отразена от електронната медия „NEWS E-79“:
<http://www.e-79.com/news-79974.html>