ИНТЕГРАЦИОННИ МОДЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ПОСТСЪВЕТСКОТО ПРОСТРАНСТВО

ПРОФ. Д. Н. НИНА ДЮЛГЕРОВА, ПРОФ. Д. Н. ЛАЗАР КОПРИНАРОВ

Кръглата маса бе проведена на 20 октомври 2014 г. Дискусианти бяха проф. д. н. Нина Дюлгерова и гости от УНСС проф. д-р Георги Генов, доц. д-р Георги Чанков, доц. д-р Валентин Катранджиев, д-р Елизабет Йонева и докт. Моника Панайотова. Модератор на срещата бе проф. д.  н. Лазар Копринаров. Съорганизатори на срещата бяха: Дипломатическият институт към министъра на външните работи и катедрата по „Международно право и международни отношения“ при Правно-исторически факултет в ЮЗУ.

     Резюме: На срещата бяха обсъдени теми от областта на геополитика, геоикономика и геоенергетика Кръглата маса-дискусия събра в Благоевград преподаватели от ЮЗУ „Неофит Рилски“ и УНСС. „Интеграционни модели на европейския съюз в постсъветското пространство“ бе основната темата на днешната дискусия.  Сред акцентите бяха феноменът „Ислямска държава”, украинският казус, както и други въпроси от световната геополитика, геоикономика и геоенергетика.„Ще се опитаме да разгледаме и обсъдим акцентите на днешния ден, свързани с Украйна между ЕС и Русия, политиката на САШ и арабския свят по отношение на Ислямска държава. Това са неизменна част от процесите на днешния ден. Също така да видим доколко тези енергийни войни, които се водят около нас, е възможно да бъдат контролирани и решени в мирен план и в областта на политиката и дипломацията, а не чрез този радикален вариант, който наблюдаваме“, каза проф. Нина Дюлгерова - ръководител на катедра "Международно право и международни отношения" в Правно-исторически факултет при Югозападен университет "Неофит Рилски".По време на дискусията участие взеха докторанти и студенти от катедра „Международно право и международни отношения”.

 

 

  • ДОКТ. МОНИКА ПАНАЙОТОВА

  • проф. д-р Георги Генов, доц. д-р Георги Чанков, доц. д-р Валентин Катранджиев, д-р Елизабет Йонева, проф. д. н. Лазар Копринаров

  • ДОЦ. Д-Р КАМЕН ЛОЗЕВ