ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ФИЛОСОФСКИ ИДЕИ

Център за изследвания и разпространение на политически и философски идеи
ЮЗУ "Неофит Рилски"

CENTRE FOR RESEARCH AND DISSEMINATION OF POLITICAL AND PHILOSOPHICAL IDEAS,
SWU "NEOFIT RILSKI"

http://www.swu.bg

 <http://www.swu.bg >

През 2009 г. към катедрата по „Политически и философски науки , при Философски факултет в ЮЗУ „Неофит Рилски“, е учреден „Център за изследвания и разпространение на политически и философски идеи", който организира академични дискусии по актуални политически теми и издава списание Notabene:

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ФИЛОСОФСКИ ИДЕИ - FACEBOOK

<https://www.facebook.com/pages/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8/1508093366143818>

СПИСАНИЕ Notabene

NOTABENE
www.notabene-bg.org

<www.notabene-bg.org>

NOTABENE е електронно списание за философски и политически науки. Издава се от Центъра за изследвания и разпространение на политически и философски идеи при Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград.

Списанието е плуралистично и с широка платформа: не се идентифицира с нито една идеология, религия или философско направление; отваря пространства за дебат. Всеки брой е фокусиран върху една тема (в „Тема на броя”), но около нея кръжат и публикации ( в „Подиум”), които излизат извън кръга на „темата на броя”.
В списанието се публикуват текстове от утвърдени, но също така от млади автори, в това число – студенти и докторанти (в „Анонс”). Списанието е ориентирано е към жанрово разнообразие: наред с авторските теоретични статии се публикуват есета (в „Minima moralia”) и преводни материали (във „Вавилон”). То предлага теоретични статии, но дава пространство и за поезия, и за изкуството на фотографията (в „Poiesis”).
В списанието се приемат за публикуване статии на български, английски, руски, френски, немски, испански езици.

 

CENTRE FOR RESEARCH AND DISSEMINATION OF POLITICAL AND PHILOSOPHICAL IDEAS

In 2009 in the department was established Centre for Researches and Currentness of Political and Philosophical Ideas which organizes academic discussions on actual political topics and issues the periodical Notabene: www.notabene-bg.org

 

 <https://www.facebook.com/nota.bene.77770?fref=ts >

<http://www.swu.bg/university-profile/faculties/philosophy/departments/philosophical-and-political-science.aspx>